Palvelut

Kaitotekin konsultointipalvelut tuovat käyttöösi syvällistä ammattitaitoa ja tinkimätöntä laatua milloin tarvitset.

Verkkojen ja verkkopalveluiden suorituskyky

Meillä on pitkä historia verkkojen ja palveluiden suorituskykyselvitysten tekemisestä oikeissa ympäristöissä ja käyttötilanteissa. Teemme selvitykset aina palvelunlaadun (QoS) ja tarvittaessa palvelukokemuksen (QoE) tasolla, jotta päästään käsiksi järjestelmän todelliseen suorituskykyyn. Radiojärjestelmien tapauksessa voimme selvittää myös fyysisen kerroksen suorituskyvyn.

Jokaisen selvityksen tuloksena tuotamme selkeän raportin, jossa on esitetty tulosten pääkohdat, havainnot ja analyysi. Tuloksia voidaan esittää kuvaajina, taulukoina ja lämpökarttoina. Selvitystyön laajuudesta riippuen voimme esittää myös suositeltuja toimenpiteitä suorituskyvyn ja luotettavuuden parantamiseksi. Selvitykset kestävät tyypillisesti päivistä muutamaan viikkoon.

Suorituskykyselvitykseen kuuluu tyypillisesti

 • Perinpohjainen suorituskyvyn mittaus ja analyysi
 • Vianetsintä
 • SLA-varmennus
 • Kenttätestit

Verkkolaitteiden suorituskyky

Teemme suorituskykyselvityksiä myös verkko- ja päätelaitteille. Vastaavasti kuten verkkojen tapauksessa, selvitämme laitteiden todellisen kyvyn prossoida ja siirtää sovellusliikennettä. Radiolaitteiden tapauksessa mittauksia suoritetaan tarvittaessa myös erilaisissa radioympäristöissä. Teemme myös riippumattomia testejä eri valmistajien tuotteiden välillä.

Laitteiden suorituskykyselvitykseen kuuluu tyypillisesti

 • Peruspalvelunlaatu
 • Maksimisuorituskyky
 • Sovelluskohtainen palvelunlaatu ja palvelunkokemus
 • Erikoistilanteet (esimerkiksi suorituskyky häiriöisessä ympäristössä)

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistoryhmällämme on pitkä kokemus ohjelmistokehityksestä eri alustoille alkaen IoT- ja sulautetuista laitteista päätyen matkapuhelimiin ja taustajärjestelmiin.

Ohjelmistokehitysosaamisemme kattaa esimerkiksi seuraavaa:

 • Java
 • Android
 • Qt
 • C/C++
 • Python
 • Perl

Räätälöinti

Sinun ei tarvitse odottaa tuotetiekarttamme mukaista kehitystä, vaan Qosium-tuotteemme voidaan räätälöidä tarpeisiisi nyt. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi Qosiumin integrointia osaksi olemassa olevia tuotteitasi ja järjestelmiäsi (verkonhallintatyökalut, palvelimet, matkapuhelimet, reitittimet, IoT-laitteet, jne.), uusia mittauspiirteitä, tulosraportointitoimintoja tai asiakkaan brändiin mukautettua visualisointia. Qosium voi toimia myös älykkään ohjausjärjestelmän integroituna osana tuottamassa reaaliaikaista palvelunlaatutietoa päätöksentekoon.

Mikäli haluat lisätietoa tai kysyä suoraan tarjousta, siirry tarjouspyyntöön painamalla nappia. Voit myös ottaa meihin suoraan yhteyttä sivun alalaidan yhteystietojen avulla.

Palvelupyyntö