Valittuja menestystarinoita

Viime vuosina rakennusten lämmöneristyskykyä on parannettu huimasti, mutta samalla rakenteiden kyky läpäistä radioaaltoja on heikentynyt. Matkapuhelinverkon heikko toiminta sisätiloissa onkin yhä suurempi ongelma. Ratkaisuksi tähän Lammin Ikkuna Oy on kehittänyt innovatiivisen Signal Window -tuotteen. Kuinka suuri parannus tällä tuotteella on käyttäjän verkkoyhteyden palvelunlaatuun? Tätä asiaa Lammin Ikkuna Oy tutkii Kaitotekin asiantuntemuksen ja Qosium-tuotteen avulla.

Dynimlabs suunnittelee ja valmistaa HDR-videomoduuleja sekä älykäitä ohjelmistoja videoanalyysiin ja hahmontunnistukseen. Kaitotek toimittaa Dynimlabsille suunnittelu- ja kehityspalveluita avustaakseen osaltaan heitä saavuttamaan korkeat tavoitteensa.

Kyynel (KNL Networks) kehittää ja valmistaa vallankumouksellisia HF-radiolaitteita sekä tarjoaa maailmanlaajuisen tietoliikenneverkon suunnitellen samalla jatkuvasti myös jotain uutta. Tuotekehityksen ja testauksen tukena Kyynel käyttää myös Kaitotekin Qosium-tuotetta.

Bitfactor on yksi palvelupuolemme asiakkaista. Kaitotek tekee Bitfactorille ohjelmistokehitystä Qt:lla ja Android Javalla.

Teemme yhteistyötä Kide Systems:n kanssa ja toimitamme heille ohjelmistokehityspalveluita lääketieteellisiin sovelluksiin liittyen.

Euroopan aluekehitysrahasto (EARK) tukee Kaitotekin Qosium-tuotekehitystä suunnaten työkalua kansainvälisille markkinoille ja uusille asiakasryhmille.

Qosiumin edeltäjä Qosmet on käytössä Euroopan avaruusjärjestön (ESA, European Space Agency) kahdessa prototyypissä. Nämä prototyypit tuotettiin VTT:n vetämissä projekteissa. UNISONO-projektin prototyypissä mittaustyökalulla tuotetaan tarkkaa palvelunlaatutietoa satelliittitietoliikenneyhteyden laadusta etenkin maa-aseman vaihdon aikana. Tarkka palvelunlaatutieto on tarpeen, koska yhteyttä käytetään robottien etäohjaukseen. QuoTe-projektin prototyypissä mittaustyökalu on integroitu osaksi terveydenhuollon etävideojärjestelmää, jossa reaaliaikainen tieto palvelunkokemuksesta on kriittistä.

Suomanainen internet-operaattori Netplaza käyttää Qosiumia heidän verkossaan.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy käyttää Qosiumia erilaisissa tutkimus- ja asiakasprojekteissa. Tutkimuspuolella Qosiumin tarve korostuu etenkin 5G-verkkojen yhteydessä, sillä 5G-verkoissa suuremman bittinopeuden lisäksi korkea palvelunlaatu on nostettu yhdeksi merkittävimmistä tavoitteista toisin kuin aiemmissa matkapuhelinverkkosukupolvissa.

Matkus

Qosiumia käytettiin Matkus-ostoskeskuksen langattomien verkkojen laadun kartoituksessa. Kartoitus paljasti kolmen suomalaisen operaattorin sekä ostoskeskuksen oman langattoman lähiverkon palvelunlaadun tarkasti ostoskeskuksen alueella.

Tutkimuslaboratorio (osastolla School of Computing, Informatics, and Decision Systems Engineering) Arizonan osavaltion yliopistossa (Arizona State University (ASU), Phoenix, US) käyttää Qosiumia tietoliikenteen ja tietoverkkojen tutkimustyössä.