Qosium

Palvelunlaadunmittauksen seuraava sukupolvi

Selvitä reaaliajassa, miten sovellukset toimivat tietoverkon yli. Passiivimittaus ei rasita verkkoja, vaan antaa todellisen kuvan palvelunlaadusta (QoS) ja palvelunkokemuksesta (QoE), millaisena olemassa olevat sovellukset verkon näkevät.

Tilaa Ilmainen kokeilulisenssi

Vaivatonta verkonmittausta

Network graph

Qosiumin käyttöönotto on nopeaa ja vaivatonta. Asenna ensin Qosium Probet haluamiisi verkkosolmuihin. Yksi Probe verkkolaitetta kohti riittää. Nämä mittausagentit pääsevät käsiksi verkkoliikenteeseen ilman monimutkaista esityötä ja mahdollistavat rajattoman määrän mittauksia.

Lue lisää

Seuraavaksi käynnistä Qosium Scope, joka on analysaattori ja ohjaustyökalu Qosium-mittauksille. Verkossa olevat Qosium Probet löytyvät helposti rekisteröintitoiminnon avulla.

Lue lisää

Qosium Scope

Ominaisuudet

 • Useille alustoille
 • Rautariippumaton
 • Reaaliaikainen
 • Hallinnan etäohjaus
 • Helppo aloitusvelho
 • Probe-rekisteröinti
 • Minimaalinen ylikuorma
 • Palvelunlaatutilastot
 • Vuotilastot
 • Liikennetilastot
 • Palvelunkokemuksen tilastot
 • Mittaustiedon tallennus
 • Liikenteen kaappaus
 • Video ja VoIP QoE
 • Monipistemittaus
 • Mittaus molempiin suuntiin yhtä aikaa
 • Tulosten keräys etänä
 • Liikenteen suodatus
 • GPS- tai manuaalinen paikkatieto
 • Lämpökarttavisualisointi
 • Mittaukset NATin yli
 • Kattavat visualisointimahdollisuudet
 • Robusti Probe-yhteys
 • 32k rinnakkaista mittausta per Probe
 • Verkkolaitteen terveydentila
 • API Proben ohjaukseen
 • Kattava asiakastuki
 • Joustavat lisensointimahdollisuudet

Kattavat liikenteenmittaus- ja vuoanalyysiominaisuudet

Case example of traffic analysis and flow measurements

Monipistemittaus

Näe tarkka palvelunlaatu minkä tahansa verkkolaitteiden välillä.

Vuoanalyysi

Eri sovellusten liikennevuot erotellaan tietovirrasta ja esitetään havainnollisesti.

Reaaliaikainen

Totea verkon ongelmat reaaliaikaisesti mittareilla, käyrillä ja numeroilla.

Suodattimet

Keskity vain kiinnostavaan sovellusliikenteeseen tai mittaa tarvittaessa kaikki.

Skaalautuva

Mittaa yksittäisiä linkkejä ja suuria verkkoja.

Qosium kenttätyössä

Esimerkki miten Qosiumia voi käyttää kenttätyössä

Lämpökartat

Kun mittaustulokset sidotaan paikkatietoon, voidaan palvelunlaadusta tuottaa havainnollinen reaaliajassa päivittyvä lämpökarttavisualisointi.

Räätälöidyt näkymät

Qosium Scopessa on tarjolla useita parametreja, joilla visualisointinäkymää voi muokata ja optimoida tarpeisiisi.

Luo testiliikennettä

Olemassa olevien sovellusten palvelunlaadun (passiivimittaus) lisäksi, Qosium Active mahdollistaa sovelluksia matkivan liikenteen luomisen verkkoon.

Selvitykset tai jatkuva mittaus

Langattoman verkon kattavuudesta saadaan käsitys palvelunlaadun suhteen. Jatkuvaa mittaustietoa voidaan käyttää myös liikkuvuudenhallintaan.
Qosium Scope voi tuottaa lämpökarttoja annettujen parametrien perusteella

Suoraviivaista verkonhallintaa

Qosium Scopea voi käyttää myös tulosten tallentamiseen ja myöhempään tarkasteluun

Monikäyttöinen ratkaisu

Kevyt Qosium voidaan asentaa useisiin erilaisiin verkkolaitteisiin tuottamaan jatkuvaa mittaustietoa. Tästä saadaan kattava käsitys verkon laadusta.

Mittaustiedon säilytys

Qosium Storage auttaa säilömään suuret määrät mittaustietoa, jota voidaan hyödyntää myöhemmin tarkassa vianetsinnässä ja Big data -analyyseissä.

Liittäminen muihin järjestelmiin

Qosium-mittaukset voidaan liittää olemassa oleviin verkonhallintajärjestelmiin monipuolistamaan kuvaa verkon tilasta.

Luotettava.

Qosium on kokeneiden ammattilaisten tuotos. He tietävät, mitä tekevät. Kaitotek on puhtaasti kotimainen yritys omistuspohjaansa myöten. Yrityksen kaikki toiminnot sijaitsevat Suomessa.

Asiakasesimerkkejä

Keitä olemme

Kaitotek Oy on tietoliikenne- ja ohjelmistoammattilaisten perustama suomalainen yritys. Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Oulussa. Kaitotek kehittää tietoliikenteen palvelunlaadunmittaustyökaluja sekä myy myös konsultointipalveluita.

Visionamme on tehdä tietoliikenteen palvelunlaadun mittaamisesta helppoa ja luontaista.

  Yritys