Qosium

Qosium on passiivinen palvelunlaadun (QoS) mit­taus­oh­jel­mis­to. Mittaus on reaali­ai­kai­nen ja paljastaa tietoverkon todellisen suorituskyvyn oikeiden verk­ko­pal­ve­lui­den ja sovellusten näkökulmasta. Ohjelmisto on riippumaton verk­ko­tek­no­lo­gias­ta ja myös mitattavista sovelluksista.


Qosium-esite

Qosiumin tekninen esite

Reaaliaikaisen passiivisen palvelunlaadun mittaamisen hyödyt

Qosium vie verkon suorituskyvyn tarkastelun uudelle tasolle. Passiivinen mittaus ei kuormita verkkoa ja paljastaa, kuinka verkko todellisuudessa toimii oikealla sovellusliikenteellä. Aktiivimittaus on hyödyllinen järjestelmien esitestauksessa, mutta normaalikäytön aikana sen tuomaa lisäkuormitusta halutaan välttää, eikä sillä useinkaan saa kiinni erikoistilanteista aiheituvia suorituskykyilmiöitä.

Mittausten tulokset ja visuaalinen esitystapa auttaa verkon ylläpitäjiä ymmärtämään verkon suorituskykyä ja etsimään mahdollisia pullonkauloja ja ongelmakohtia. Reaaliaikaisia mittaustuloksia voi käyttää myös syötteenä liipaisemaan hälytyksiä ja erilaisia toimenpiteitä. Verkkolaitteista voidaan tehdä näin älykkäämpiä ja käyttäjäystävällisempiä. Esimerkiksi liikkuvuudenhallinnassa usein edelleen pääkriteeri toimenpiteille on signaalivoimakkuus, mikä ei peilaa kovinkaan hyvin varsinaista palvelunlaatua, jonka päätelaite verkolta saa.

Qosium on ratkaisu esimerkiksi verkkojen ja palveluiden ylläpitäjille, sovellus- ja palvelukehittäjille sekä laitevalmistajille. Sama ratkaisu täyttää myös eri teollisuus- ja logistiikka-alojen kriittisimmätkin vaatimukset. Qosiumin avulla voit esimerkiksi tarkistaa, että sovitut palveluntasot (SLA) täyttyvät. Teollisuusrobotit ja IoT-laitteet taas voidaan yhdistää verkkoon laadulla, joka on riittävä näiden toiminnan takaamiseksi.

Mikäli liiketoimintasi on toteuttaa verkkojen suorituskykykampanjoita, Qosium tuo mahdollisuuden selvittää verkon suorituskyvyn todellisilla sovelluksilla myös normaalin käytön aikana, koska verkkoon ei tarvitse luoda keinotekoista mittausliikennettä.

Qosiumin toiminta

Qosium Probe on kevyt verkkolaitteisiin asennettava ohjelmisto, mittapää, joka suorittaa varsinaisen mittauksen. Verkkolaitteet voivat olla käytännössä mitä tahansa, mihin voi asentaa ohjelmistoja, kuten esimerkiksi: sovelluspalvelimia, reitittimiä, matkapuhelimia ja IoT-laitteita. Mittauksia voi tehdä yhdessä mittauspisteessä, mutta täydet ominaisuudet tulevat käyttöön monipistemittauksella, jolla selviää suorituskyky päästä päähän tai mille tahansa verkkopolun pätkälle.

Qosium-mittaus luodaan mittausohjaimella kytkeytymällä Qosium Probejen QMCP-ohjausrajapintaan. Mikä tahansa tätä rajapintaa tukeva ohjelmisto voi ohjata Qosium-mittauksia. Kaitotek tarjoaa tähän ohjelmointirajapinnan, jonka avulla kuka tahansa voi liittää Qosiumin tarjoamat mittausmahdollisuudet osaksi omaa järjestelmäänsä. Tyypillisin esimerkki mittausohjaimesta on Qosium Scope.

Qosium Scope on kyvykäs analysaattori, jolla luodaan, hallitaan ja parametrisoidaan Qosium-mittauksia sekä kerätään ja visualisoidaan tuloksia. Qosium Scope on parhaimmillaan täsmämittauksissa. Kaikki Qosiumin tarjoamat kyvyt ovat käytössä Qosium Scopen kautta.

Qosium Scope Lite on toinen esimerkki mittausohjaimesta, mutta on komentorivipohjainen ja soveltuu siten rajoitettuihin ympäristöihin. Tuloksia voi tarkastella reaaliajassa, mutta kyvykkyys on tietenkin Qosium Scopeen verrattuna huomattavan rajoittunut. Qosium Scope Liteä käytetäänkin tyypillisesti etukäteen parametrisoitujen mittausten ajoon, jossa tulokset kirjoitetaan tiedostoon tai lähetetään tietokantaan ja analysoidaan muilla työkaluilla myöhemmin.

Qosium Storage on tietokantapalvelin, joka on optimoitu Qosium-mittaustiedon tallennukseen. Qosium-mittauksia voi ajaa myös ilman tietokantaa, eikä siten Qosium Storage ole mukana normaalissa Qosium-jakelussa. Halutessaan asiakas saa kuitenkin myös tämän käyttöönsä. Tulosten keräys tietokantaan kannattaa etenkin silloin, kun mittaustietoa syntyy paljon ja siihen on päästävä käsiksi keskitetysti.

Palvelukokemuksen (QoE) mittaus

Qosium on palvelunlaadunmittaustyökalu, mutta sisältää algoritmeja myös palvelukokemuksen arvioimiseen. Mukana on tarkka käyttäjätesteillä kalibroitu sovelluskohtainen (esim. VoIP ja video) algoritmi. Lisäksi työkaluun kuuluu myös yleinen algoritmi, jonka saa helposti viritettyä eri ympäristöihin. Tämä algoritmi antaa yleisen laatutason yhdellä arvolla, mikä helpottaa huomattavasti esimerkiksi automatisoitua verkonvalvontaa.

Mittaustulokset

Kaikki tulokset kerätään molempiin suuntiin, eli lähetettyä ja vastaanotettua liikennettä voi tarkkailla erikseen. Tuloksia voi tarkastella keskiarvoina tai vaikka pakettikohtaisesti.

Yleisimmin käytetyt Qosiumin tuottamat tilastot ovat:

Palvelunlaadun tilastot

 • Pakettihäviö
 • Viive
 • Jitteri (viiveen vaihtelu)
 • Yhteyskatkotilastot

Liikennetilastot

 • Kuorma
 • Datan määrä
 • Pakettikoot

Vuotilastot

 • Mittauspisteen läpi kulkevat liikennevuot eriteltynä
 • Vuokohtaisesti: kuorma, kesto, siirretty data, jne.

Palvelukokemustilastot

 • Tarkka laatuarvio VoIP- ja videosovelluksille MOS-asteikolla (PSQA-algoritmi)
 • Yleislaatu algoritmilla, jota käyttäjät voivat helposti parametrisoida omiin tarpeisiinsaMainittujen tilastojen lisäksi Qosium mittaa paljon muutakin, ja esimerkiksi täysi pakettikaappaus etäpisteestä on myös tuettuna.