Qosium

Qosium on passiivinen palvelunlaadun mittausohjelmisto. Mittaus on reaaliaikainen ja paljastaa tietoverkon todellisen suorituskyvyn oikeiden verkkopalveluiden ja sovellusten näkökulmasta. Ohjelmisto on riippumaton verkkoteknologiasta ja myös mitattavista sovelluksista.

 

Reaaliaikaisen palvelunlaadunmittauksen hyödyt

Qosium vie verkon suorituskyvyn tarkastelun uudelle tasolle. Passiivinen mittaus ei kuormita verkkoa ja paljastaa, kuinka verkko todellisuudessa toimii oikealla sovellusliikenteellä. Mittausten tulokset ja visuaalinen esitystapa auttaa verkon ylläpitäjiä ymmärtämään verkon suorituskykyä ja etsimään mahdollisia pullonkauloja ja ongelmakohtia.

Reaaliaikaisia mittaustuloksia voi käyttää myös syötteenä liipaisemaan hälytyksiä ja erilaisia toimenpiteitä. Verkkolaitteista voidaan tehdä näin älykkäämpiä ja käyttäjäystävällisempiä. Esimerkiksi liikkuvuudenhallinnassa usein edelleen pääkriteeri toimenpiteille on signaalivoimakkuus, mikä ei peilaa kovinkaan hyvin varsinaista palvelunlaatua, jonka päätelaite verkolta saa.

Qosium on ratkaisu esimerkiksi verkkojen ja palveluiden ylläpitäjille, sovellus- ja palvelukehittäjille sekä laitevalmistajille. Sama ratkaisu täyttää myös eri teollisuus- ja logistiikka-alojen kriittisimmätkin vaatimukset. Qosiumin avulla voit esimerkiksi tarkistaa, että sovitut palveluntasot (SLA) täyttyvät. Teollisuusrobotit ja IoT-laitteet taas voidaan yhdistää verkkoon laadulla, joka on riittävä näiden toiminnan takaamiseksi. Mikäli liiketoimintasi on toteuttaa verkkojen suorituskykykampanjoita, Qosium tuo mahdollisuuden selvittää verkon suorituskyvyn todellisilla sovelluksilla myös normaalin käytön aikana, koska verkkoon ei tarvitse luoda keinotekoista mittausliikennettä.

Qosiumin toiminta

Qosium Probe on kevyt verkkolaitteisiin asennettava ohjelmisto, joka suorittaa varsinaisen mittauksen. Verkkolaitteet voivat olla käytännössä mitä tahansa, mihin voi asentaa ohjelmistoja, kuten esimerkiksi: sovelluspalvelimia, reitittimiä, matkapuhelimia ja IoT-laitteita. Mittauksia voi tehdä yhdessä mittauspisteessä, mutta täydet ominaisuudet tulevat käyttöön monipistemittauksella, jolla selviää suorituskyky päästä päähän tai mille tahansa verkkopolun pätkälle. Qosium for passive real-time QoS/QoE measurement

Qosium Scope on analysaattori, jolla luodaan, hallitaan ja parametrisoidaan Qosium-mittauksia sekä kerätään ja visualisoidaan tuloksia. Qosium Scope ottaa yhteyden Qosium Probeihin tarkoitusta varten kehitetyn protokollan avulla. Kaitotek tarjoaa tähän protokollaan myös ohjelmointirajapinnan, jonka avulla kuka tahansa voi liittää Qosiumin tarjoamat mittausmahdollisuudet osaksi omaa valvontajärjestelmäänsä.

Palvelunkokemuksen (QoE) mittaus

Qosium on palvelunlaadunmittaustyökalu, mutta sisältää algoritmeja myös palvelunkokemuksen arvioimiseen. Mukana on tarkka käyttäjätesteillä kalibroitu sovelluskohtainen (esim. VoIP ja video) algoritmi. Lisäksi työkaluun kuuluu myös yleinen algoritmi, jonka saa helposti viritettyä eri ympäristöihin. Tämä algoritmi antaa yleisen laatutason yhdellä arvolla, mikä helpottaa huomattavasti esimerkiksi automatisoitua verkonvalvontaa.

Mittaustulokset

Kaikki tulokset kerätään molempiin suuntiin, eli lähetettyä ja vastaanotettua liikennettä voidaan tarkkailla erikseen. Tuloksia voi tarkastella keskiarvoina tai vaikka pakettikohtaisesti.

Yleisimmin käytetyt Qosiumin tuottamat tilastot ovat:

Palvelunlaadun tilastot:

 • Pakettihäviö
 • Viive
 • Jitteri (viiveen vaihtelu)
 • Yhteyskatkotilastot

Liikennetilastot:

 • Kuorma
 • Datan määrä
 • Pakettikoot

Vuotilastot:

 • Mittauspisteen läpi kulkevat liikennevuot
 • Vuokohtaisesti: kuorma, kesto, siirretty data, jne.

Palvelunkokemuksen tilastot

 • Tarkka laatuarvio VoIP- ja videosovelluksille MOS-asteikolla (PSQA-algoritmi)
 • Yleislaatu algoritmilla, jota käyttäjät voivat helposti parametrisoida omiin tarpeisiinsa

Mainittujen tilastojen lisäksi Qosium mittaa paljon muutakin, ja esimerkiksi täysi pakettikaappaus onnistuu myös.

Lue lisää Probesta


  Qosium Probe

Lue lisää Scopesta


  Qosium Scope

Ilmainen kokeilulisenssi


  Ilmainen kokeilulisenssi

Tilaa nyt


  Tilaa