Qosiumin integraatio omaan järjestelmään

Kiinnostaako Qosiumin tuottama mittaustieto, mutta haluatkin tulokset omaan tietojärjestelmääsi talteen? Tai haluatko jopa ohjata Qosium-mittauksia suoraan älykkäästä järjestelmästäsi? Nämä molemmat ovat mahdollisia: tässä osiossa valaisemme miten.

Mikä on QMCP

QMCP (QoS Measurement Control Protocol) hoitaa kaiken varsinaiseen mittaukseen liittyvän ohjausliikenteen Qosiumin eri osien välillä. Kaitotek on kehittänyt tämän ohjausprotokollan kokonaan itse, jotta mittaukselle välttämätön ohjausliikenne saadaan puristettua mahdollisimman tiiviiksi. Mittausjärjestelmän tulee aina minimoida vaikuttavuus mittauskohteeseensa.

QMCP:n olemassaoloa ei Qosiumin normaalikäytössä tule edes ajatelleeksi, mutta mielenkiintoinen seikka on, että Kaitotek tarjoaa kaikille asiakkailleen ohjelmointirajapinnan QMCP:n hyödyntämiseen. Rajapinnan hyödyntäjä pystyy ottamaan käyttöönsä Qosiumin tarjoamat piirteet suoraan omassa järjestelmässään ilman, että tarvitsee varsinaisesti tutustua QMCP:n sielunelämään. QMCP-integraatiossa on kaksi vaihtoehtoa: mittausohjaus ja pelkkä tulosten vastaanotto. Näihin tutustutaan seuraavissa kappaleissa.

Mittausohjaus

QMCP:n ohjausrajapinnan avulla saadaan täysi hallinta omien mittausten ohjaamiseen. Rajapintaa käyttävä järjestelmä toimii asiakasohjelmistona, jolla voi luoda yhteyden Qosium Probeihin. Ohjausrajapinnan toteuttavalla ohjelmistolla voi siten hyödyntää kaikkia Qosium Probejen tarjoamia mittaustoimintoja. Muuta mittausohjainta, kuten Qosium Scopea, ei enää tarvita mittausjärjestelmässä, vaan asiakkaan omasta järjestelmästä voidaan hoitaa kaikki tarvittava: Qosium Probejen paikantaminen ja aktivointi, parametrien syöttäminen, mittauksen käynnistäminen, tulosten keräys ja mittauksen päättäminen.

Ohjausintegraation hyödyntäminen on erityisen kätevää, kun asiakkaalla on jo jokin järjestelmä, johon voi toteuttaa ohjauslogiikkaa ja joka pystyy suoraan hyödyntämään mittaustuloksia. Esimerkiksi asiakkaalla voi olla oma automaattinen verkonvalvontajärjestelmä, josta puuttuu passiivimittauskyvykkyys, jolloin QMCP-integraation avulla järjestelmään saadaan tuotua puuttuva kyvykkyys. Toisenlainen esimerkki on älykäs verkonvaihtojärjestelmä, joka hyödyntää päätöksenteossaan suoraan Qosiumin tuottamaa reaaliaikaista mittaustietoa.

Kaitotekin mittausohjaimet: Qosium Scope, Qosium Scopemon ja Qosium Scope Lite käyttävät kaikki tätä samaa ohjelmointirajapintaa.

Tulosten vastaanotto

QMCP:n ohjelmointirajapinnasta on olemassa myös kevyempi versio, jolla voi vastaanottaa Qosiumin tuloksia. Tätä tulosvastaanottorajapintaa hyödyntävä järjestelmä toimii palvelimena, johon voidaan lähettää Qosiumin mittaamia tuloksia reaaliajassa. Mittausjärjestelmässä on siis oltava käytössä jokin muu mittausohjain, kuten vaikka Qosium Scopemon, jolla käskytetään Qosium Probet suorittamaan haluttu mittaus ja tulosten lähetys kehitetylle QMCP-vastaanottajalle.

Tämä integraatiotapa on järkevä silloin, kun vain tulokset merkitsevät ja toisaalta olemassa olevat mittausohjaimet, kuten Kaitotekin tuotteet, ovat riittäviä asiakkaan tarpeisiin. Yleinen esimerkki tällaisesta on asiakkaan oma pilvijärjestelmä, jonne kerätään tuloksia lukuisista mittauksista eri puolilta verkkoa.

Kaitotekin tulostietokantaratkaisu, Qosium Storage, käyttää tätä samaa ohjelmointirajapintaa. Tulosvastaanottorajapinta on tällä hetkellä saatavana seuraaville ohjelmointikielille: C++, Java ja Python. Ole yhteyksissä meihin, jos tarpeesi liittyy muihin ohjelmointikieliin.