Tulevaisuuden teollisuusverkkojen tutkimushanke

Kaitotek osallistuu yhteisrahoitteiseen 5G VIIMA -tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan tulevien 5G-verkkojen uusia hyödyntämismahdollisuuksia teollisuusympäristöissä. Hanke on Kaitotekille merkittävä avaus, joka tuo uuden osaamisen lisäksi uusia kumppaneita ja näkyvyyttä.

2.5.2019


Teollisuus 4.0 parantaa tuottavuutta ja samalla lisää huomattavasti tiedonsiirtotarpeita teollisuusympäristöissä. Useat tarvittavista yhteyksistä ovat kriittisiä, mikä tarkoittaa, että niiden täytyy toimia lähestulkoon häiriöttömästi, eli palvelunlaadun täytyy olla erittäin korkea. Tämän vuoksi vielä tänä päivänä käytetään kriittisten yhteyksien toteuttamiseen usein langallisia verkkoratkaisuja. Suuntaus on kuitenkin näissäkin kohti langattomuutta. Tähän tarpeeseen käytetään yhä useammin yksityisiä matkapuhelinverkkoja, koska siten kriittiset palvelut voivat hyödyntää verkon potentiaalin tarvittaessa kokonaisuudessaan. Yksityisiä verkkoja on nyt toteutettu 4G-tekniikalla, mutta sen palvelunlaadullinen suorituskyky on kuitenkin rajallinen.

5G-teknologia tuo uuden radiotekniikan myötä huomattavasti lisää kapasiteettiä, mutta tarjoaa myös menetelmiä eriyttää eri sovellusten, käyttäjien ja palveluiden tietovirtoja palvelunlaatuluokkiin, joiden avulla tiedonsiirtoyhteyden kyvyt saadaan paremmin vastaamaan erilaisia tarpeita. Tämä on avain kriittisten kiinteiden yhteyksien korvaamiseen langattomalla yhteydellä. Yksi esimerkki mahdollisesta hyödyntäjästä on teollisuuslaitteiden etäohjaus ja siihen liittyvä reaaliaikainen videosiirto paluusuuntaan, joiden täytyy toimia hyvin pienellä viiveellä ja häiriöttömästi. Äärimmäinen esimerkki on etäläsnäolo virtuaalitodellisuuden avulla esimerkiksi jonkin laitteen korjaamiseksi. Tässä tarvitaan yhtä aikaa suurta tiedonsiirtonopeutta ja korkeaa palvelunlaatua. 5G mahdollistaa myös uusia teollisuussovelluksia, jotka tarvitsevat vaikkapa tarkan sisätilapaikannuksen. Lisäksi se tarjoaa tuen myös suurelle määrälle verkkolaitteita, joten se voi toimia alustana myös IoT-laitteille.

Kuinka hyvin 5G sitten pystyy vastaamaan näihin vaativiin tavoitteisiin? Muun muassa tätä Kaitotek selvittää juuri käynnistyneessä 5G VIIMA -tutkimushankkeessa. Kaitotekin Qosium-ratkaisulla pystytään selvittämään tarkasti, millaisen palvelunlaadun kriittiset palvelut saavat uusien 5G-verkkojen yli erilaisissa ympäristöissä.

5G VIIMA -hankkeen käynnistystapahtuma pidettiin 17.04.2019 Oulussa. Siellä ruodittiin 5G-teknologian mahdollisuuksia ja hankkeen tavoitteita osallistuvien yritysten, viranomaisten ja tutkimuslaitosten kesken. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat: ABB, Attracs, Augumenta, Kalmar, Efora, FinCloud, Finwe, Fin-Terpuu, Herman Andersson, Kaitotek, MediaTek, Nokia, Oulun Satama, Pölkky, Realmax, Solita, StoraEnso, Telia, Tieto, Uros, Valmet Automation ja Valossa. Viranomaista mukana on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja hanketta on rahoittamassa Business Finland. Merkittävässä roolissa ovat tutkimusosapuolet, joita ovat: Aalto-yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, VTT, sekä Oulun yliopisto, joka vetää koko hanketta.

Kaitotek osallistuu hankkeessa satamien ja tehtaiden 5G-testiympäristöissä uusien palveluiden rakentamiseen. Haluamme tuotteidemme olevan osa tulevaisuuden uusia 5G-teollisuuspalveluja tiedonsiirron laadun varmistamisessa. Tutkimme projektissa muun muassa, miten satama- ja tehdasympäristöjen uusissa palveluissa voidaan hyödyntää tiedonsiirron laatu- ja tilannetietoa vaihtelevissa olosuhteissa – parantamaan luotettavuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta.

Lisätietoja: