EPA-projekti

Kaitotek sai Euroopan aluekehitysrahaston (EARK) tukea Qosiumin jatkokehittämiselle erityisesti kansanvälisten asiakkaiden tarpeita varten.

17.4.2018


Kaitotekin saama avustus toteuttaa EPA-projektin, jota on suunniteltu koko alkuvuosi. Projektissa parannetaan erityisesti käytettävyyttä uusien asiakasryhmien tarpeisiin mitata ja seurata laajojen verkkojen laatua.

EU- ja valtiontuen kokonaismäärä on 68550 euroa. Projekti alkaa 03/2018 ja on suunniteltu päättyväksi 05/2019.