PROFINET-mittauskyvykkyys

Kaitotek toi Qosium-työkaluunsa kyvyn mitata myös teollisuusautomaatioprotokollien palvelunlaatua.

6.9.2018


Kaitotekin kiinnostus teollisuuden käyttämien tiedonsiirtoprotokollien, kuten PROFINET (Process Field Net), suorituskyvyn mittaamiseen heräsi vuoden 2017 loppupuolella, kun kävi ilmi, että ohjelmistopohjaiset mittaustuotteet tällä alueella ovat harvassa. Suurin osa mittaustyökaluista on rautapohjaisia ja tyypillisesti automaatiolaitevalmistajan itse tekemiä. Tilaa riippumattomalle ohjelmistopohjaiselle aidolle passiiviselle palvelunlaadunmittaukselle selvästikin oli.

Mikä sitten teollisuuden järjestelmissä on niin erilaista, että tuki niille piti erikseen rakentaa: Qosiumhan on yleinen sovellusriippumaton palvelunlaadunmittaustyökalu. Näin asia onkin, mutta alun perin Qosium oli tarkoitettu IP-pohjaisen liikenteen palvelunlaadun mittaamiseen. Teollisuudessa on toisinaan tarpeen käyttää reaaliaikaista tiedonsiirtoa, mistä hyvä esimerkki on jonkin laitteen etäohjaus. Tällaisessa tilanteessa ei yleensä käytetä IP-kerrosta lainkaan, vaan sovellus toimii suoraan linkkikerroksen, kuten esimerkiksi Ethernetin, päällä. Näinpä Qosiumiin rakennettiin tuki suoraan linkkikerroksen päällä toimivien sovellusten mittaamiselle. PROFINET on tästä hyvä esimerkki, mutta periaatteessa minkä tahansa muunkin suoraan linkkikerroksen päällä toimivan teollisuusjärjestelmän tietoliikenteen suorituskykyä voidaan nyt mitata. Kannattaa toki huomata, että esimerkiksi PROFINETia voi käyttää myös IP-kerroksen päällä vähemmän reaaliaikaisuutta vaativissa sovelluksissa. Tällaisessa käyttötarkoituksessa palvelunlaatua pystyy mittaamaan myös vanhemmilla Qosium-versioilla.

Ensimmäiset PROFINET- ja muiden puhtaasti Ethernetin päällä tietoa siirtävien protokollien palvelunlaatumittaksiin kykenevät Qosiumit saatiin ulos ja asiakkaille loppukeväästä 2018. Syksyllä 2018 mittaustuki vielä laajeni ja teollisen Ethernetin protokollien palvelunlaatumittauksesta tuli Qosiumin vakiopiirre.