Qosium on saatavana!

Jarmo Prokkola

Toimitusjohtaja

jarmo.prokkolakaitotek.fi

Kaitotek toi uudenlaisen passiivisen palvelunlaadunmittaustyökalun kaikkien saataville.

27.2.2017


VTT:llä (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) pitkään kehitetty passiivinen palvelunlaadunmittausteknologia oli aiemmin vain harvojen hyödynnettävissä. Kehitetty mittausmenetelmä on ainutlaatuinen, koska sen avulla voi mitata passiivisesti minkä tahansa sovelluksen laatua minkä tahansa verkkoteknologian yli. Tämän kaltaisia työkaluja on jonkin verran, mutta yleensä aina ne ovat rautapohjaisia, mikä rajoittaa niiden soveltuvuutta erilaisiin mittaustapauksiin. Tässä kyseessä on ohjelmisto, jonka voi asentaa mihin tahansa olemassa olevaan laitteeseen: kevyestä käyttäjän päätelaitteesta raskaan sarjan palvelimiin. Olemassa olevat ohjelmistopohjaiset passiiviset palvelunlaadunmittaustyökalut taas ovat tyypillisesti sidottu johonkin tiettyyn sovellukseen. Teknologia mahdollistaa myös reaaliaikaisen mittaamisen, mikä on erityisen tärkeää etenkin kriittisten verkkoyhteyksien laadunseurannassa.

Mittausteknologiaa käytettiin vuosien ajan VTT:n sisäisissä tutkimusprojekteissa, mutta viime vuosina yhä lisääntyvässä määrin myös kaupallisissa projekteissa. Lisääntyvä kaupallinen kysyntä loi uskoa teknologian kaupallistamiseen.

Kaitotek tuotteisti ja kaupallisti teknologian ja kehittää sitä tästä eteenpäin itsenäisesti nimellä Qosium. Tuote on nyt kaupallisesti saatavana.