Qosium Storage

Qosium Storage on tulospalvelin, joka on optimoitu Qosium-mittaustiedon tallennukseen.Qosium-mittauksia voi ajaa sellaisenaan ilman pilvikytkentöjä tai tietokantaa ja vaikka Internetistä irti olevassa verkossa. Toisinaan kuitenkin tulee mittaustilanteita, joissa tuloksia on kätevä tallentaa keskitetysti erilliselle tulospalvelimelle. Esimerkki tällaisesta on laaja verkko, jossa suoritetaan useita toistuvia mittauksia eri paikoissa pitkän aikajakson yli. Mittaustietoa syntyy paljon ja useissa paikoissa, jolloin mittaustiedon hallinta erillisinä tiedostoina on vaikeaa. Näissä tilanteissa Qosium Storage on parhaimmillaan.

Qosium Storage tulospalvelin, joka sisältää sekä tietokannan että QMCP-vastaanottimen, joten se kykenee ottamaan suoraan sisään Qosiumin mittaustuloksia. Tietokannan rakenne on optimoitu Qosiumin keskiarvotietoja varten. Qosium Storage on kätevä mittaustiedon keskitettyyn tallentamiseen ja hakemiseen. Qosium Storage ei ole mukana normaalissa Qosium-jakelussa, koska kaikki asiakkaat eivät sitä tarvitse, mutta se on saatavana aina, kun asiakas haluaa.

Kannattaa myös muistaa , että Qosium-tuloksia voi viedä suoraan mihin tahansa järjestelmään, jotka toteuttavat QMCP-vastaanottorajapinnan. Kaitotek toimittaa asiakkailleen QMCP-ohjelmointirajapinnan heidän niin halutessaan.