MPLS-tuki lisätty

Qosiumilla voi nyt tehdä mittauksia sellaisissakin verkon osissa, joissa liikenne kulkee MPLS-putkessa.

17.10.2018


MPLS (Multiprotocol Label Switching) on tekniikka, jota käytetään laajasti runkoverkoissa muun muassa nopeuttamaan reititystä. Qosiumilla on sinänsä voinut aiemminkin mitata MPLS-putken palvelunlaatua. Mittaus on kuitenkin ollut pinnallinen, eli MPLS-paketoitua liikennettä on mitattu sellaisenaan, mutta MPLS-putken sisällä kulkevien liikennevoiden suorituskykyä ei ole pystynyt erikseen mittaamaan. Näin ollen, mikäli kahden pisteen mittauksessa mittauksen toinen pää oli MPLS-paketoidun verkkopolun keskellä, mutta toinen pää esimerkiksi palvelimella tai päätelaiteessa, joka oli MPLS-alueen ulkopuolella, ei kahden pisteen mittaus onnistunut.

Uudistuksen myötä tällainenkin mittaus onnistuu: Qosium kaivaa mitattavan liikennevuon myös MPLS-putken sisältä. Myös vuoanalyysissä nähdään MPLS-putken sisäiset liikennevuot, mikäli ne ovat erotettavissa. Tämä on tärkeä lisäpiirre Qosiumiin ja laajentaa sen jo ennestään laajaa soveltuvuutta erilaisiin käyttötapauksiin.