QMCP 10 on julkaistu

Qosiumin ohjausprotokollan uusi versio mahdollistaa paremman suorituskyvyn ja uusia piirteitä.

15.11.2018


“Mikä ihmeen QMCP?”, kysyi eräs asiakas kerran! Tämä kertoo, kuinka hyvin Kaitotek on onnistunut piilottamaan Qosiumin toisinaan mutkikkaankin toiminnan käyttäjältä suoraviivaisen käyttöliittymän alle.

QMCP (QoS Measurement Control Protocol) on Kaitotekin kehittämä protokolla palvelunlaatumittausten hallintaan. Kaikki viestintä eri komponenttien (Qosium Probe, Qosium Scope, Qosium Storage, …) välillä hoidetaan QMCP:n välityksellä. Kaitotek tarjoaa QMCP:stä myös ohjelmointirajapinnan asiakkailleen käyttöön. Näin he voivat rakentaa itse rajapintoja tuloksia varten omiin järjestelmiinsä, omia mittausohjaimia ja jopa analysaattoreita ohjaamaan Qosium Probeja suoraan.

QMCP-version 1.10.x.y (ns. QMCP 10) tuomat muutokset ovat suurimmaksi osaksi konepellin alla tuoden lisää suorituskykyä. Esimerkiksi palvelunlaatumittauksen laskentaa on jonkin verran hajautettu mittausohjaimen QMCP-komponentin ja Qosium Proben kesken, mikä suuressa mittausverkossa näkyy tasaisempana kuormituksena.

QMCP 10 tuo mukanaan myös näkyviä parannuksia käyttäjälle. Qosium Scopessa valittavat visualisoitavat suorituskykyparametrit on nyt lajiteltu selkeämmin ja niitä on aiempaa enemmän: useista parametreista on saatavana sekä hetkelliset arvot että kokonaisarvot. Kokonaan uutena suorituskykyparametrina on pakettikohtaisten viive- ja jitteri-ylitysten laskennat, jotka käyttäjä voi parametrisoida laskemaan oman sovelluksen toiminnan kannalta kriittisiä lukemia.