Verkkokameroiden palvelunlaatu suoraan Qosiumilla

Hyödynnätkö videokuvaa kriittisessä toiminnassa, mutta tietoverkkojen suorituskyky mietityttää? Nyt tähän on ratkaisu, sillä Kaitotekin Qosium on saatavana suoraan Axis Communicationsin laitteisiin, kuten verkkokamerat, videokooderit ja audiolaitteet.

23.4.2021


Otetaan esimerkiksi verkkokamerat: niitä hyödyntävät sovellukset vaativat verkkoyhteyksiltä korkeaa palvelunlaatua. Monet kriittiset käyttötapaukset, kuten teollisuuslaitteiden etäohjaus, edellyttävät pientä viivettä ja häviötöntä videokuvaa. Tiedonsiirron viive on käytön kannalta yksi hankalimmista, sillä se ei näy videokuvassa välttämättä millään tavalla. Jo sadan millisekunnin viive tekee esimerkiksi etäohjauksesta haastavaa ja muutaman sadan millisekunnin viive jo vaarallista. Verkkoyhteyden laadun tarkkailu tällä tasolla suoraan jonkin sovelluksen kannalta on tähän saakka ollut vaikeaa.

Tilanteeseen on tullut parannus. Laitevalmistaja Axis Communications, joka on keskittynyt etenkin laadukkaisiin verkkokameroihin, ja Kaitotek aloittivat vuonna 2020 yhteistyön, jonka hedelmää nyt kannetaan. Kaitotekin Qosium-järjestelmän mittapää, Qosium Probe, on saatavana suoraan lähes kaikkiin Axisin laitteisiin. Tämä tarkoittaa, että Axisin laitteiden käyttämien verkkoyhteyksien tiedonsiirron laatua voidaan monitoroida reaaliajassa jatkuvasti normaalin toiminnan ohessa, eikä ylimääräisiä mittalaitteita tarvita. Qosium kertoo esimerkiksi kameran tuottaman videoliikenteen kokeman viiveen ja sen vaihtelun sekä langattomien että kiinteiden verkkoyhteyksien yli. Pakettihäviöt paljastuvat ja samalla voidaan myös helposti tarkkailla videovirran datanopeuden vaikutusta häviöihin, minkä perusteella voidaan katsoa tarvetta muuttaa videon pakkaussuhdetta. Qosium tarjoaa lisäksi palvelukokemusmalleja, jotka antavat yhden arvosanan: onko videoyhteyden laatu ajateltuun käyttöön riittävä.

Etäohjauksessa videon laaduntarkkailun ohella myös ohjausyhteyden laatu on kriittinen. Sen monitorointi hoituu myös Qosiumilla samalla kertaa ja tätä onkin Kaitotekin asiakaskunnassa tehty jo useamman vuoden ajan. Ja kuten tuttua, Qosium-mittauksiin voi yhdistää myös paikkatiedon, joten esimerkiksi liikkuvien käyttäjien tapauksessa saadaan toiminta-alueen verkoista reaaliaikainen laatukäsitys. Havaitut verkko-ongelmat paikannetaan ja niihin voidaan reagoida heti.

Qosium Probe toimitetaan suoraan Axisin laitteiden asennuspakettina, joten käyttöönotto on helppoa. Monitorointi paljastaa, voiko videokuvaan luottaa. Axisin ja Kaitotekin yhteistyö on avain kriittisten videosovellusten luotettavaan ja turvalliseen toimintaan.