Fujitsu Finland vie Qosiumin avulla IT-ympäristöjen laadunseurannan uudelle tasolle

Fujitsu Finland on ottanut Kaitotekin Qosiumin käyttöönsä APM-palvelussaan. Tämä vie IT-ympäristöjen verkkoyhteyksien laadun monitoroinnin käytössä olevien palveluiden ja sovellusten kannalta tarkkuustasolle, joka ei aiemmin ole ollut mahdollista.

23.11.2021


Perinteisesti useimpien IT-ympäristöjen ylläpidossa on riittänyt karkeahko tietojärjestelmien yleistoiminnan seuranta. Tilanne on kuitenkin muuttunut, sillä entistä useammin myös kriittisiä palveluita ajetaan monimutkaisissa pilviympäristöissä. Lisäksi etätyön yleistyessä verkkoyhteyksien palvelunlaadun merkitys on korostunut ja jotkin aiemmin toissijaiset verkkopalvelut ovatkin nyt organisaation toiminnan kannalta kriittisiä.

Kaitotekin Qosium kertoo tarkasti reaaliajassa, millaisen palvelunlaadun käytössä olevat sovellukset ja palvelut saavat tietoverkolta. Ongelman ilmaantuessa nähdään heti, onko se tietoliikennepohjainen vai onko vikaa etsittävä muualta, kuten tarkkailtavasta palvelusta itsestään. Tietoliikennepohjaisen ongelman kohdalla Qosiumilla voi haarukoida, mitä tapahtuu ja missä. Qosium paljastaa myös satunnaiset ja lievät verkko-ongelmat, joita on vaikea todentaa esimerkiksi aktiivisilla mittaustyökaluilla ilman suurta ylimääräistä testiliikennekuormaa.

Fujitsu Finland on ottanut Qosiumin käyttöönsä. Se on integroitu osaksi heidän edistynyttä APM-palvelua, jossa Qosium toimii yhtenä lisätietolähteenä muiden eri asioita tarkkailevien työkalujen kanssa. Saavutettu kokonaisuus on kattava ja tarjoaa mahdollisuuden laadunseurantaan tasolla, joka täyttää kriittisimpienkin verkkopalveluiden vaatimukset.