Radiorajapinnan suorituskykytilastot palvelunlaatutiedon tueksi

Qosium-mittausjärjestelmä tuottaa nyt näkymän myös radiorajapinnan suorituskykyyn, mistä on suuri apu langattomien verkkojen mittauksiin ja monitorointiin. Kustannukset pienenevät, kun mahdolliset ongelmat selviävät nopeammin.

7.4.2022


Qosium on passiivinen tiedonsiirron palvelunlaadun mittaus- ja monitorointijärjestelmä. Mittaus on riippumaton verkkoteknologiasta, mutta usein tarkkailtava verkko on langaton kuten WLAN, LTE tai 5G. Qosiumin uudet piirteet helpottavat juuri tällaisten verkkojen suorituskyvyn analysointia, sillä palvelunlaadun lisäksi saadaan tietoa fyysisen kerroksen suorituskyvystä.

Radiorajapinnan suorituskykytilastoja on Qosiumilla ollut mahdollista mitata rajoitetusti jo jonkin aikaa. Nyt tätä toimintoa on laajennettu ja uudet tilastot on otettu vakiotilastoiksi muiden joukkoon. Tukea eri teknologioille, käyttöjärjestelmille, alustoille ja modeemeille parannetaan jatkuvasti.

Qosiumin ei ole tarkoitus olla varsinainen radioverkkojen fyysisen kerroksen mittausjärjestelmä, sillä tälle alueelle on jo useita erinomaisia erikoistyökaluja. Sen sijaan palvelunlaatutiedon rinnalle tuodaan lisää tietoa, jonka perusteella esimerkiksi vianselvitys helpottuu. Kun Qosium tunnistaa palvelunlaatutasolla suorituskykypuutteita, voidaan heti tarkistaa, onko syynä heikko signaalitaso (RSSI, RSRP) tai ongelmat signaalin hyvyydessä (RSRQ, SINR). Mikäli radiorajapinnan ongelmia löytyy, nähdään paikkatiedoista ongelmien sijainnit ja samalla uudet tilastot kertovat, missä solussa tai tukiasemassa laite oli kiinni ongelmien aikana. Tämän jälkeen tiedetään, mistä ongelmien syytä lähdetään etsimään. Toipuminen ongelmasta nopeutuu: ongelman aiheuttaja voi löytyä jo suoraan tai käyttämällä kohdennetusti radiojärjestelmien erikoismittaustyökaluja.

Langattoman verkon radiorajapinta ei ole läheskään aina syypää mahdollisiin laatuongelmiin. Usein tärkeintä onkin alkuun saada karkea tieto, onko ongelman syy radiopuolella vai ei. Tähän Qosiumin uudet piirteet tuovat erinomaisen lisän. On myös käyttötapauksia, joissa Qosiumin tuottamat fyysisen kerroksen suorituskykytilastot ovat jo sellaisenaan kiinnostavia ja riittäviä. Etu on myös mahdollisuus passiiviseen monitorointiin, jonka johdosta tuloksia saadaan jatkuvasti normaalitoiminnan aikana. Tällöin pystytään vähentämään tarvetta laajamittaisille mittauskampanjoille ja radiojärjestelmien erikoismittaustyökalujen käyttö voidaan kohdentaa tilanteisiin, joissa ne ovat parhaimmillaan. Lopputuloksena saadaan kustannussäästöjä, kun työaikaa säästyy ja mahdolliset katkokset palveluiden käytössä lyhenevät.