Qosium Probe

Qosium Probe on Qosium-työkalun mittapää. Se on kevyt ohjelmisto, jonka voi asentaa mitä erilaisimpiin alustoihin: kevyistä päätelaitteista verkkolaitteiden kautta raskaisiin palvelimiin.

Yleistä

Qosium Probe suorittaa varsinaisen mittauksen, mutta tekee sen aina mittausohjaimen käskyttämänä. Ilman ohjausta Qosium Probe ei tee mitään, eikä siten myöskään kuluta resursseja. Tämän vuoksi Qosium Proben voikin asentaa valmiiksi kaikkiin verkkolaitteisiin, joissa mittauksia tulevaisuudessa arvellaan tehtävän. Yksi Qosium Probe tukee käytännössä lukematonta määrää erillisiä yhtäaikaisia mittauksia, joten yksi asennus per laite riittää.

Käyttöönotto

Qosium Probe on suorituskykyinen, mutta silti kevyt mittapää, joka voidaan asentaa käytännössä laitteeseen kuin laitteeseen, kevyistä päätelaitteista raskaisiin taustapalvelimiin. Qosium Proben voi asentaa jopa moniin verkkolaitteisiin ja oikeastaan lähestulkoon mihin tahansa, mihin ylipäätään voi asentaa ohjelmistoa. Tässä onkin yksi Qosium-mitauksen monista vahvuuksista: toisin kuin useilla raskaan sarjan passiivimittalaiteilla, Qosiumilla voi mitata päätelaitteeseen saakka. Keveys tuo mittausten piiriin myös resurssirajoittuneet teollisuusympäristöt ja IoT-laitteet.

Qosium Probejen paikat verkossa määrittävät mittausmahdollisuudet (kts. kuva alla). Ne asennetaankin valmiuteen paikkoihin, joista halutaan mittaustuloksia. Koska Qosium on passiivinen työkalu, sen pitää päästä käsiksi mitattavaan liikenteenteeseen. Mikäli kiinnostaviin verkkolaitteisiin voi asentaa ohjelmia, Qosium Probet asennetaan niihin suoraan. Mikäli laitteet ovat suljettuja, pyritään Probet asentamaan mahdollisimman lähelle kiinnostavia laitteita esimerkiksi peilaamalla mitattavaa liikennettä erilliselle mittausalustalle, jossa Qosium Probe on asennettuna.Qosium Probet sisältävät rekisteröitymistoiminnon, jonka avulla on helppo havaita, mitkä laitteet ovat mittauspalvelun piirissä. Probeille voidaan asettaa yksilöllinen tunniste, jolloin dynaaminen IP-osoitteistus ei ole ongelma, vaan eri laitteet ovat aina tunnistettavissa Proben tunnisteen avulla mittausskenaariossa. Rekisteröitymistoiminnon sivutuotteena saadaan myös tieto verkkolaitteiden saatavuudesta.

Tällä hetkellä tuettuina ovat useimmat Linux-, Windows-, FreeBSD-, macOS- ja Android-käyttöjärjestelmiä ajavat laitteet. Kehitämme laite- ja alustatukea jatkuvasti, joten jos on erityistarpeita tämän suhteen, niin kysy!

Mittauksen hallinta

Qosium Probea voi ohjata eri tavoin. Tyypillisin tapa on käyttää Qosium Scopea, joka on Qosium-mittausten hallintaan, tulosten keruuseen ja analyysiin tarkoitettu työkalu. Ohjaus toimii verkon yli, joten Scope ja ohjattavat Probet voivat sijaita eri osissa verkkoa.

Hallintaan on olemassa hyvin dokumentoitu sovelluskehitysrajapinta (API), jonka avulla Proben voi liittää helposti osaksi jotain muuta verkonhallintajärjestelmää. Rajapinta mahdollistaa myös omien hallintatyökalujen tekemisen ja esimerkiksi tulosten hyötykäytön reaaliaikaisten älykkäiden järjestelmien ohjauksessa.