Qosium Probe

Qosium Probe on reaaliaikainen passiivinen palvelunlaadun ja palvelunkokemuksen mittaustyökalu. Pasiivinen tarkoittaa tässä yhteydessä, että mittaustyökalu ei luo itse mitattavaa liikennettä, kuten aktiivimittaustyökalut, vaan mittaa verkossa jo toimivien sovellusten laatua. Qosium on puhtaasti ohjelmistopohjainen, eikä erillisraudalle ole tarvetta. Mittausten ohjaus ja parametrisointi on vapaata ja siten hyvinkin erilaisia mittausskenaarioita on mahdollista toteuttaa. Yksi Qosium Probe tukee useita erillisiä yhtäaikaisia mittauksia.

Käyttöönotto

Qosium Probe on suorituskykyinen, mutta silti kevyt työkalu, joka voidaan asentaa käytännössä laitteeseen kuin laitteeseen, kevyistä päätelaitteista raskaisiin taustapalvelimiin. Keveys tekee mahdolliseksi myös resurssirajoittuneet teollisuusympäristöt ja IoT-laitteet.

Usean pisteen mittauksessa mitattavien sovellusten kirjo on lähes rajaton. Mittauksia voidaan tehdä rajatusti myös yhdessä pisteessä. Mittaus ei vaadi lainkaan tukea mitattavalta sovellukselta. Myös verkko voi olla mikä tahansa ja sisältää mitä tahansa osia, kunhan sen yli voidaan siirtää IP-liikennettä.

Qosium Probet sisältävät rekisteröitymistoiminnon, jonka avulla on helppo havaita, mitkä verkkolaitteet ovat mittauspalvelun piirissä. Probeille voidaan asettaa yksilöllinen tunniste, jolloin dynaaminen IP-osoitteistus ei ole ongelma, vaan eri laitteet on aina tunnistettavissa Proben avulla mittausskenaariossa. Rekisteröitymistoiminnon sivutuotteena saadaan myös tieto verkkolaitteiden saatavuudesta.

Tällä hetkellä tuettuina ovat useimmat Linux-, Windows-, FreeBSD, ja Android-pohjaiset laitteet. Kehitämme alustatukea jatkuvasti, joten jos on erityistarpeita tämän suhteen, niin kysy!

Mittauksen hallinta

Qosium Probea voidaan ohjata eri tavoin. Tyypillisin tapa on käyttää Qosium Scopea, joka on Qosium-mittausten hallintaan, tulosten keruuseen ja analyysiin tarkoitettu työkalu. Ohjaus toimii verkon yli, joten Scope ja ohjattavat Probet voivat sijaita eri osissa verkkoa.

Hallintaan on olemassa hyvin dokumentoitu sovelluskehitysrajapinta (API), jonka avulla Proben voi liittää helposti osaksi jotain muuta verkonhallintajärjestelmää. Rajapinta mahdollistaa myös omien hallintatyökalujen tekemisen ja esimerkiksi tulosten hyötykäytön reaaliaikaisten älykkäiden järjestelmien ohjauksessa.

Lue lisää Qosiumista


  Qosium

Lue lisää Scopesta


  Qosium Scope