Qosium Probe

Qosium Probe on Qosium-työkalun mittapää. Se on kevyt ohjelmisto, jonka voi asentaa mitä erilaisimpiin alustoihin: kevyistä päätelaitteista verkkolaitteiden kautta raskaisiin palvelimiin.

Proben toiminta

Qosium Probe suorittaa varsinaisen mittauksen, mutta tekee sen aina mittausohjaimen käskyttämänä. Ilman ohjausta Qosium Probe ei tee mitään, eikä siten myöskään kuluta resursseja. Tämän vuoksi Qosium Proben voikin asentaa valmiiksi kaikkiin verkkolaitteisiin, joissa mittauksia tulevaisuudessa arvellaan tehtävän. Yksi Qosium Probe tukee käytännössä lukematonta määrää erillisiä yhtäaikaisia mittauksia, joten yksi asennus per laite riittää.

Käyttöönotto

Qosium Probe on suorituskykyinen, mutta silti kevyt mittapää, joka voidaan asentaa käytännössä laitteeseen kuin laitteeseen, kevyistä päätelaitteista raskaisiin taustapalvelimiin. Qosium Proben voi asentaa jopa moniin verkkolaitteisiin ja oikeastaan lähestulkoon mihin tahansa, mihin ylipäätään voi asentaa ohjelmistoa. Tässä onkin yksi Qosium-mitauksen monista vahvuuksista: toisin kuin useilla raskaan sarjan passiivimittalaiteilla, Qosiumilla voi mitata päätelaitteeseen saakka. Keveys tuo mittausten piiriin myös resurssirajoittuneet teollisuusympäristöt ja IoT-laitteet.

Qosium Probejen paikat verkossa määrittävät mittausmahdollisuudet (kts. kuva alla). Ne asennetaankin valmiuteen paikkoihin, joista halutaan mittaustuloksia. Koska Qosium on passiivinen työkalu, sen pitää päästä käsiksi mitattavaan liikenteenteeseen. Mikäli kiinnostaviin verkkolaitteisiin voi asentaa ohjelmia, Qosium Probet asennetaan niihin suoraan. Mikäli laitteet ovat suljettuja, pyritään Probet asentamaan mahdollisimman lähelle kiinnostavia laitteita esimerkiksi peilaamalla mitattavaa liikennettä erilliselle mittausalustalle, jossa Qosium Probe on asennettuna.Qosium Probet sisältävät rekisteröitymistoiminnon, jonka avulla on helppo havaita, mitkä laitteet ovat mittauspalvelun piirissä. Probeille voidaan asettaa yksilöllinen tunniste, jolloin dynaaminen IP-osoitteistus ei ole ongelma, vaan eri laitteet ovat aina tunnistettavissa Proben tunnisteen avulla mittausskenaariossa. Rekisteröitymistoiminnon sivutuotteena saadaan myös tieto verkkolaitteiden saatavuudesta.

Alustariippumaton

Qosium Probe on tuettu suurimmalla osalla työpöytä- ja palvelinkoneista, sekä myös muutamassa sulautetussa järjestelmässä. Laajennamme yhteensopivuuslistaa säännöllisesti ja tarpeen vaatiessa.

Mittausohjaimet

Mittausohjain paikantaa Qosium Probet verkosta, parametrisoi ne, hallitsee mittausta ja käskyttää tulokset analysoitaviksi.

Mittausohjain voi olla puhdas ohjain, jolloin tulosten käsittely tapahtuu muualla, tai se voi olla itsessään analysaattori, joka hoitaa myös tulosten visualisoinnin ja analysoinnin. Kaitotek tarjoaa kolme erilaista mittausohjainta ja tämän lisäksi asiakkailleen mahdollisuuden kehittää omansa. Mittausohjaimen valinta riippuu aina käyttötarkoituksesta.

Qosium Scope on kyvykäs analysaattori, jolla luodaan, hallitaan ja parametrisoidaan Qosium-mittauksia sekä kerätään, visualisoidaan ja analysoidaan tuloksia. Qosium Scope on parhaimmillaan täsmämittauksissa. Kaikki Qosium Probejen tarjoamat kyvyt ovat käytössä Qosium Scopen kautta.

Qosium Scopemon on mittausohjain automaattiseen monitorointiin. Qosium Scopemon mahdollistaa esimerkiksi kriittisten järjestelmien jatkuvan seurannan, jolloin pystytään heti reagoimaan, mikäli tiedonsiirron laatu laskee asetetun kynnyksen alapuolelle.

Qosium Scope Lite on komentorivipohjainen mittausohjain ja soveltuu siten rajoitettuihin ympäristöihin. Tuloksia voi tarkastella reaaliajassa, mutta analysaattorikyvyt ovat luonnollisesti Qosium Scopeen verrattuna huomattavan rajoittuneita.

Erillismittausohjaimen voi toteuttaa jokainen Kaitotekin asiakas QMCPQoS Measurement Control Protocol
Kaitotek’s proprietary protocol for controlling measurements and gathering measurement results.
-ohjausrajapinnan ansiosta. Ohjain voi olla esimerkiksi jokin olemassa oleva verkonvalvontajärjestelmä tai vaikka kokonaan uusi sovellus, joka ohjaa Qosium Probeja suoraan. Ohjausrajapinnan ansiosta mittausta voidaan mukauttaa tarpeen mukaan tuloksien perusteella.