Qosiumin uusi dokumentaatio julkaistu

Qosiumin dokumentaatio on nyt kaikkien luettavissa verkosta. Sisältö koki täyden muodonmuutoksen: pelkän yleisen käyttöohjeen sijaan ohjeet ovat työkalukohtaisia, mittauksiin liittyviä käsitteitä avataan sekä autetaan alkuun mittausten kanssa.

7.4.2021


Kaitotek pyrkii jatkuvasti parantamaan Qosium-järjestelmänsä käyttäjäkokemusta. Viime vuonna julkaisimme QMCP 11:n, mikä johti useisiin parannuksiin käyttöliittymäpuolella. Qosiumista tuli helppokäyttöisempi kuin koskaan, mistä olemme saaneet hyvää palautetta. Samaan aikaan katseet kääntyivät dokumentaatioon, sillä se oli saatava samalle tasolle Qosiumin kanssa.

Tavoite toteutui tänään, kun Qosiumin uusi dokumentaatio avattiin saataville suoraan verkosta kaikille. Tämä ei auta pelkästään Kaitotekin asiakkaita vaan myös Qosiumin käyttöä vasta harkitsevia. Nyt voit tutustua Qosiumin piirteisiin tarkemmin jo etukäteen, kun aiemmat dokumentaatiot olivat saatavana vain Kaitotekin asiakkaille.

Dokumentaation piirteitä ja muutoksia ovat muun muassa:

  • Rakenteellinen kokonaisuudistus: jokaisella tuotteella on nyt selkeä oma osionsa sen sijaan, että laajaa Qosiumia käsitellään kokonaisuutena.
  • Tutoriaalit kokonaan uutena piirteenä auttavat helposti alkuun Qosium-mittauksissa.
  • Qosiumin konseptit kertovat palvelunlaadun ja palvelukokemuksen mittauksiin liittyvistä peruskäsitteistä. Aiemmassa käyttöohjeessa näitä oli kerrottu tekstin seassa, mutta ei lähimainkaan näin kattavasti.
  • Vianetsintäosio auttaa löytämään vastauksia esimerkiksi yleisiin parametrisointivirheisiin. Tämä oli kohtuullisen kattava aiemmassakin käyttöohjeessa, mutta osio on käyty kokonaan läpi ja täydennetty viimeisimmillä tiedoilla.
  • Suoraan tekstistä viitattava sanasto helpottaa lukijan urakkaa, kun edestakainen pomppiminen jää vähemmälle.
  • Koko dokumentaatio saatavana verkosta, jolloin sinulla on käytettävissään aina uusin versio. Mikäli haluat lukea ohjeita ilman internet-yhteyttä tai vaikka paperilla, sekin onnistuu, sillä dokumentaation joko kokonaan tai osittain pystyy pyöräyttämään PDF-muotoon kahdella napinpainalluksella.

Dokumentaatio ei ole koskaan valmis, vaan kehittyy tuotteen mukana. Suurempana kokonaisuutena on lähiaikoina tekeillä toiminnalliset ohjeet, miten tietynlaiset mittaukselliset toimenpiteet, kuten vaikkapa mittaaminen NATin yli, toteutetaan. Aiempien käyttöohjeiden tapaan dokumentaatio on toistaiseksi saatavana vain englanniksi.

Kuten aina, mikäli sinulla tulee kysyttävää, kommentteja, ajatuksia tai muuta palautetta, ota yhteyttä tukeemme: tukikaitotek.fi.

Dokumentaatio löytyy täältä, joten hauskoja lukuhetkiä!