Qosium Scope

Qosium Scope on reaaliaikainen analysaattori, jolla hallitset Qosium-mittauksia. Scope aktivoi ja ohjaa Qosium Probeja verkon yli. Oleellisia piirteitä ovat mittauskenaarioden parametrisointi, mittausten ajo, tulosten keräys sekä tulosten visualisointi. Qosium Scope on erinomainen työkalu palvelunlaadun- ja palvelunkokemuksen mittauksiin.

Mittaustuloksia voit visualisoida monin tavoin: mittareilla, kuvaajina, palkkeina, ja tarkkoina numeerisina arvoina. Tuloksia voit tarkastella keskiarvoina halutulla keskiarvoistusvälillä ja pureutua kiinnostaviin kohtiin pakettikohtaisilla laatutuloksilla. Lisäksi paikkasidonnaisia mittaustuloksia voit tarkastella karttapohjalla.

Tarkasteltaessa tuloksia kuvaajina näet, miten tarkasteltavat suureet ovat kehittyneet mittauksen aikana. Mittarit taas ovat havainnollisimpia näyttämään nykytilanteen. Molemmissa visualisointitavoissa voit valita helposti isosta joukosta, mitä suureita haluat visualisoida.

Qosium Scope esittää tulokset numeerisesti

 

Palvelunlaatutulosten lisäksi Qosium Probet erottelevat mitatun kokonaisliikenteen liikennevoiksi ja Scope näyttää nämä havainnollisena listana liikennemäärineen.

Kaikkia tulostyyppejä voi tallentaa tiedostoon ja tiedostosta voi myös lukea aiemmin mitattuja tuloksia ja visualisoida niitä. Qosium pystyy tekemään myös täyden pakettikaappauksen, jolloin kaapattu tieto tallennetaan Pcap-muotoon. Pakettikaappaus tehdään L2-tasolta, joten mahdolliset MAC-ohjauskentät ovat myös mukana.

Qosium Scope with graph results presentation

Lue lisää Qosiumista


  Qosium

Lue lisää Probesta


  Qosium Probe