Qosium Scope

Qosium Scope on reaaliaikainen analysaattori, jolla hallitset Qosium-mittauksia. Qosium Scope aktivoi ja ohjaa Qosium Probeja verkon yli. Oleellisia piirteitä ovat mittausten parametrisointi ja ajo, tulosten keräys sekä tulosten visualisointi. Qosium Scope on erinomainen työkalu palvelunlaadun - ja palvelukokemuksen täsmämittauksiin.

Mittauksen aloitus

Voit aloittaa mittauksen kätevästi mittausvelholla:


tai asettamalla mittauspisteet käsin:


Qosium sisältää myös Qosium Probejen rekisteröitymistoiminnon, jossa verkossa olevat Probet rekisteröityvät valitulle keskus-Probelle. Qosium Scope kertoo, mitä mittauspisteitä verkossa on tarjolla. Tämä on kätevä piirre, koska voit kytkeä listasta suoraan halutut mittauspisteet mukaan mittaukseen. Näet myös, jos verkossa on karkeita yhteysongelmia, kun joku tunnettu mittauspiste puuttuu listasta. Ehkä tärkein etu on, että mittauspisteet voidaan tunnistaa ja kytkeä muuttumattoman Qosium-tunnisteen avulla, eikä esimerkiksi päätelaitteen dynaaminen IP-osoite vaikeuta mittauksen pystytystä.

Parametrisointi

Qosium Scope tarjoaa laajat mahdollisuudet mittausten parametrisointiin: kaikki Qosium Proben tarjoamat piirteet ovat käytettävissä. Tyypillisten mittausten (esimerkiksi tietyn tunnetun sovelluksen mittaus palvelimelta päätelaitteelle) luonti on siltikin helppoa ja vain harvaa parametria tarvitsee todellisuudessa muuttaa. Parametrit ja kaikki asetetut näkymät saa tietenkin tallennettua, jolloin aiemmin luotuun mittaukseen on helppo palata.

Tulosten analysointi

Mittaustuloksia analysoidaan Qosium Scopella tyypillisesti reaaliajassa mittauksen aikana, mutta niitä voi tarkastella myös jälkikäteen. Tuloksia voi visualisoida suoraan monin tavoin: mittareilla, kuvaajina, palkkeina ja tarkkoina numeerisina arvoina. Tarkastelun voi tehdä keskiarvoina halutulla keskiarvoistusvälillä, ja mikäli jotain kiinnostavaa löytyy, voi keskiarvotuloksista porautua suoraan kiinnostavan kohdan pakettikohtaisiin laatutuloksiin.

Tarkasteltaessa tuloksia kuvaajina näet, miten suureet ovat kehittyneet mittauksen aikana. Mittarit taas ovat havainnollisimpia näyttämään nykytilannetta. Tulokset, kuten viive, jitteri, liikenteen määrä, pakettihäviöt ja yli 20 muuta tietoa, mitataan ja visualisoidaan aina erikseen lähetetylle ja vastaanotetulle liikenteelle. Kaikissa visualisointitavoissa voit valita helposti, mitä suureita haluat tarkasteltavaksi.

Mikäli mittauksissa on mukana paikkatieto, Qosium Scope tarjoaa mahdollisuuden visualisoida minkä tahansa mitatuista lukuisista suureista karttapohjalle. Tämä palvelun­laadullinen lämpö­kartta­näkymä on visualisoinnin helmi, joka on erinomainen työkalu etenkin ajotesteissä kentällä. Kartta piirtyy lämpökarttana, jossa heikon ja hyvän suorituskyvyn värirajat ovat käyttäjän parametrisoitavissa. Lämpökartta voidaan siis piirtää juuri mitattavan sovelluksen näkökulmasta: esimerkiksi kuinka paljon viivettä sovellus kestää.

Kartan päälle voi myös kiinnittää kuvia, kuten esimerkiksi rakennusten pohjapiirroksia. Kartta on myös vuorovaikutteinen: se tarjoaa mahdollisuuden syöttää paikkatiedon myös manuaalisesti mittauksen aikana pelkällä hiirenpainalluksella. Tämä on hyödyllinen piirre etenkin sisätilamittauksissa, joissa tarkan paikkatiedon saaminen automaattisesti on usein haasteellista. Lämpökartan piirtotapaa voi muokata monin eri tavoin. Myös karttatyylejä on tarjolla useita: perustyylistä eksoottiseen Kaitotek-tyyliin. Yhteensä tyylejä on tarjolla tällä hetkellä kuusi erilaista, joista varmasti löytyy mieleinen haluttuun käyttötarkoitukseen.

Palvelunlaatutulosten lisäksi Qosium Probet erottelevat mitatun kokonaisliikenteen liikennevoiksi ja Scope näyttää nämä havainnollisena listana liikennemäärineen. Tästä näkymästä näkee nopeasti, kulkeeko mittauspisteen läpi jotain kiinnostavaa liikennettä.

Tulokset talteen

Kaikkia tulostyyppejä voi tallentaa tiedostoon ja tiedostosta voi myös lukea aiemmin mitattuja tuloksia analysoitavaksi. Tiedostossa tulokset ovat muodossa, josta ne on helppo viedä ulkopuolisiin työkaluihin. Tulokset voi lähettää suoraan myös tietokantaan, kuten Qosium Storageen.

Yksi Qosiumin piirteistä on täyden pakettikaappauksen tekeminen mistä tahansa Qosium Probe -mittapäällä varustetusta etäpisteestä. Kaapattu tieto tallennetaan tuttuun Pcap-muotoon, jonka voi viedä protokollatason analyysiin esimerkiksi Wireshark-työkaluun. Pakettikaappaus tehdään L2-tasolta, joten mahdolliset MAC-ohjauskentät ovat myös mukana.